UE poparła oficjalny kurs ukraińskiej hrywny wobec euro

Unia Europejska postanowiła ułatwić ukraińskim uchodźcom dostęp do ich waluty, aby mogli bez dodatkowych kosztów wymienić upadłą hrywnę na euro, główną walutę Wspólnoty.

Rada Europejska (KE) ogłosiła, że ​​ambasadorowie państw członkowskich poparli jej zalecenie w sprawie wymiany banknotów na hrywny, a inicjatywa ma zostać formalnie przyjęta i wejść w życie 19 kwietnia.

Dla wielu z już 4,6 mln. Ukraińcy, którzy napłynęli do Europy po rosyjskiej inwazji, mają trudności z wymianą pieniędzy, ponieważ wiele europejskich banków odmawia przyjęcia hrywny.

Wojna poważnie zakłóciła gospodarkę Ukrainy i zmusiła bank centralny tego kraju do ograniczenia handlu hrywnymi w celu zachowania dużych rezerw twardej waluty, dolara i euro.

Aby temu zaradzić, Polska, Czechy i inne kraje UE wprowadziły już mechanizmy mające na celu zagwarantowanie określonego poziomu kursów walutowych. Na początku tego miesiąca EVS zalecił, aby wszystkie państwa członkowskie zrobiły to samo.

„Zachęca się państwa członkowskie Wspólnoty do ustanowienia krajowych systemów wymiany hrywny na podobnych warunkach w całej UE” – powiedział EVS.

W ramach tego programu ukraińscy uchodźcy, w tym dzieci, mogli bezpłatnie wymieniać do 10 tys. osób do krajów UE. hrywna (310 euro) w lokalnej walucie.

Według raportu, przeliczenie powinno odbywać się po oficjalnym kursie hrywny ustalonym przez Bank Centralny Ukrainy, a system powinien być stosowany przez co najmniej trzy miesiące.

Komisja Europejska, organ wykonawczy UE, zaproponowała również przyznanie 40 euro tygodniowo każdemu ukraińskiemu uchodźcy ubiegającemu się o azyl w bloku 27 krajów przez maksymalnie 13 tygodni.

UE już teraz oferuje Ukraińcom status czasowej ochrony na okres do trzech lat, który umożliwia im życie i pracę w bloku, mieszkanie, edukację i opiekę zdrowotną.


Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.