Stanowisko polityków światowego sportu: Rosja nie ma miejsca na scenie międzynarodowej

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Polski, Norwegii, Nowej Zelandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Korei, Japonii, Kanady, Australii i innych podjęli wspólną rezolucję stwierdzającą, że Rosja i Białoruś powinny nie mogą organizować lub udawać, że organizują międzynarodowe imprezy sportowe.

Sportowcy, zespoły bezpośrednio reprezentujące Rosję i Białoruś w drużynach narodowych również powinni mieć zakaz rywalizacji w innych krajach. Zasada ta powinna również dotyczyć organizacji sportowych w tych krajach, takich jak kluby piłkarskie czy inne sporty w Rosji czy Białorusi.

Ponadto rezolucja wzywa do ograniczenia w możliwym zakresie ograniczeń dotyczących sponsorowania sportu lub innych źródeł finansowania ze źródeł związanych z Rosją lub Białorusią.

„Oczywiste jest, że my, politycy, ministrowie, musimy zająć jasne, mocne i zjednoczone stanowisko. Tą wspólną rezolucją mówimy, że sportowcy w Rosji, a także na Białorusi, nie mają miejsca w światowym sporcie. To przesłanie jest ważne dla organizacji sportowych, a także dla sportowców rosyjskich i białoruskich, którzy akceptują przestępczą działalność swoich krajów. Mam nadzieję, że nasze przesłanie zachęci sportowców z tych krajów do podejmowania inicjatyw obywatelskich w celu powstrzymania „rosyjskiej agresji na Ukrainie – powiedziała litewska minister edukacji, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė.

Ministrowie-sygnatariusze wzywają wszystkie międzynarodowe federacje i organizacje sportowe do podporządkowania się tym zasadom, dziękują tym, którzy już to zrobili i wzywają międzynarodową społeczność sportową do okazania solidarności z narodem ukraińskim i wspierania ciągłości ukraińskiego sportu.

Po ataku Rosji na Ukrainę minister J. Šiugždinienė zaapelował do litewskich federacji sportowych, klubów i sportowców, wzywając ich do zerwania wszelkich relacji sportowych z Rosją i Białorusią, nieuczestniczenia w zawodach w tych krajach i nie przyjmowania przedstawicieli tych krajów. Wiele organizacji sportowych, klubów i sportowców w kraju odmówiło konkurowania z przedstawicielami agresorów.

Minister wezwał też liderów koszykówki Euroligi do zerwania relacji z rosyjskimi drużynami. Tego samego dnia Euroliga podjęła decyzję o wykluczeniu rosyjskich klubów z rozgrywek Euroligi na czas nieokreślony.

Dokument jest dostępny do konsultacji TUTAJ.

Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.