Rail Baltica: ustalono, dokąd pojedzie kolej europejska z Kowna do granicy z Polską | Biznes

Wybudowana wcześniej kolej będzie nadal funkcjonować

Rail Baltica to najważniejszy projekt strategiczny w dziedzinie kolei, łączący kraje bałtyckie z Europą Zachodnią. W 2015 roku Litwa zrealizowała pierwszy etap projektu – wybudowano wówczas europejską linię kolejową od granicy polsko-litewskiej do stacji w Kownie. Dało to impuls do powstania nowych parametrów kolei Rail Baltica.

Pod koniec kolejnych etapów projektu na tym strategicznym dla Litwy, Łotwy i Estonii odcinku kolejowym pociągi pasażerskie będą kursować z prędkością do 250 km/h, a towarowe z prędkością do 120 km/h. prędkość.

Linia kolejowa wybudowana w pierwszej fazie projektu będzie nadal wykorzystywana do regionalnego transportu pasażerskiego.Rail Baltica obsługuje obecnie przewozy intermodalne do Holandii i Niemiec przez terminal intermodalny w Kownie, który ostatnio został podłączony do europejskiej sieci kolejowej. rok”, wyjaśnia koordynator projektu Rail Baltica, za który na Litwie odpowiada LTG Infra. Jackus.

Według niego, realizowany projekt Rail Baltica nie tylko zapewni integrację krajów bałtyckich z europejską siecią kolejową, ale także przyniesie niepodważalne korzyści na poziomie krajowym – przyniesie korzyści zarówno podróżnym, jak i branży towarowej.

Do publicznej kontroli zgłoszono cztery alternatywne trasy

Optymalna nowa trasa dla kolei Rail Baltica jest poszukiwana ze względu na fakt, że obecnie eksploatowana linia kolejowa z Kowna do Polski nie spełnia najnowszych wymagań prędkości Rail Baltica ze względu na swoją geometrię. Dlatego twórcy specjalnego planu, partnerzy joint venture Sweco Lietuva i DB Engineering & Consulting GmbH, mieli za zadanie wybrać cztery alternatywy dla trasy kolejowej, które umożliwiłyby kursowanie kolei Rail Baltica między Jiesią (Kownie) a litewsko-polskim granice.

Priorytetowa alternatywa rozwoju jest wybierana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA), która ocenia nie tylko czynniki środowiskowe, ale także społeczno-ekonomiczne. Przeprowadzana jest również wielokryterialna ocena i analiza kosztów i korzyści wszystkich alternatyw.

Cztery alternatywne trasy są dostępne do publicznego przeglądu. Od 10 marca tego roku każdy zainteresowany członek społeczeństwa będzie miał pełny dostęp.

Opracowany dokument inżynierski Planu Rozwoju Infrastruktury Inżynieryjnej (IIVP) oraz Raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SEA) są dostępne w systemie informacyjnym. TPDRIS (TPD nr S-NC-00-19-8), Na stronie Ministerstwa Transportu oraz Na stronie internetowej sprawozdawcy ds. SEA. Dostępne są również rozwiązania koncepcyjne Web GIS w przestrzeni online.

Fot. LTG Infra/Rail Baltica: zdecydowano, gdzie kolej europejska przejedzie z Kowna do granicy z Polską

Udział społeczny jest ważny

Zaangażowanie społeczeństwa i zainteresowanych społeczności w proces planowania przestrzennego jest szczególnie ważne dla pogodzenia oczekiwań miejscowej ludności z interesami państwa. Mieszkańcy są zatem proszeni o wypowiedzenie się przed zebraniem publicznym, które odbędzie się zdalnie w dniu 11 kwietnia, kiedy to można jeszcze uwzględnić uzasadnione uwagi.

W ciągu 10 dni roboczych po spotkaniu publicznym Ministerstwo Transportu i Komunikacji dokona przeglądu propozycji publicznych, wyjaśni je z uzasadnieniem i udzieli pisemnej odpowiedzi tym, którzy złożyli propozycje.

Po podjęciu decyzji o optymalnej alternatywie i przejściu do etapu konkretnych rozwiązań, zostaną zaplanowane i omówione z publicznością konkretne rozwiązania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Na etapie konkretnych rozwiązań powstaną konkretne działki, na których planowana jest linia kolejowa Rail Baltica. Właściciele i użytkownicy, których sąsiednie grunty lub gospodarstwa są planowane na odcinku Rail Baltica, otrzymają powiadomienia listem poleconym. Zostanie to również ogłoszone w mediach określonych w procedurach prawnych.

Znaczenie Rail Baltica

Projekt niewątpliwie będzie promował rozwój regionalny, turystykę oraz wzmacniał więzi handlowe. Nie ma już wątpliwości, że nastąpią znaczące pozytywne zmiany zarówno w rozwoju litewskiego systemu logistycznego, jak iw przyciąganiu inwestycji. Po uruchomieniu kolei Rail Baltica podróż z Kowna do Warszawy zajmie tylko 3,5 godziny, a z Wilna około 4 godzin.

Rail Baltica to największy projekt infrastruktury kolejowej w krajach bałtyckich, który obejmie budowę dwutorowej zelektryfikowanej europejskiej linii kolejowej łączącej Warszawę, Kowno, Wilno, Poniewież, Rygę, Parnawę i Tallin. Łączna długość linii kolejowej Rail Baltica w krajach bałtyckich wyniesie 870 km: na Litwie – 392 km, na Łotwie – 265 km, w Estonii – 213 km.


Wyłączna odpowiedzialność za te treści spoczywa na autorze. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.