R.Mikaitis: „Litwa i Polska są gotowe udzielić niezbędnej pomocy dla projektu digitalizacji ukraińskiego dziedzictwa kulturowego” | Kultura

Anastasia Bondar, wiceminister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy, poinformowała, że ​​242 obiekty ukraińskiego dziedzictwa kulturowego zostały zniszczone lub zniszczone w pierwszych dwóch miesiącach wojny w wyniku działań armii rosyjskiej. Wśród nich – 127 zabytków, 92 budowle sakralne, 28 zabytków, 20 muzeów, 19 teatrów i domów kultury, 13 bibliotek. Zwrócono również uwagę na potrzebę digitalizacji i inwentaryzacji ruchomych wartości dziedzictwa kulturowego przechowywanych w ukraińskich muzeach.

Bondar wraz z Jewgenem Tonkopriadowem, kierownikiem Departamentu Wsparcia i Koordynacji Technologii Informatycznych Ukraińskiej Polityki Kultury i Informacji, przedstawili projekt digitalizacji ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, który następnie ma służyć odbudowie zniszczonych i uszkodzonych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz zachowaniu wartości przechowywane w ukraińskich muzeach. Planowane jest utworzenie krajowej platformy do gromadzenia, generowania i przechowywania danych z zakresu dziedzictwa kulturowego.

W dyskusji z udziałem Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, poruszono praktyczne kwestie realizacji tego projektu.

„Litwa wraz z Polską jest gotowa udzielić niezbędnej pomocy finansowej, eksperckiej i innej dla projektu digitalizacji dziedzictwa kulturowego Ukrainy w formacie „Trójkąta Lubelskiego”, a także pośredniczyć w ewentualnym wsparciu Unii Europejskiej.” powiedział R. Mikaitis, wiceminister kultury.

Podpisana 28 lutego przez ministrów kultury Litwy, Polski i Ukrainy Deklaracja Intencji o Współpracy Trójstronnej w formacie Trójkąta Lubelskiego zobowiązuje się do powstrzymania rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainie i ochrony jej dziedzictwa kulturowego i historycznego we współpracy z ekspertami.

Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.