Przedszkolaki i przedszkolaki z Varėny zaprosiły swoich rówieśników z Polski na piękne święto – igrzyska olimpijskie

9 czerwca na stadionie miejskim Varėna odbyły się pełne sportowego zapału igrzyska olimpijskie dla dzieci, w których wzięła udział edukacja przedszkolna i przedszkolna z przedszkoli Varėna „Žilvičius” i „Pasaka”, gimnazjów Merkinė Vincas Krėvė i Valkininkai oraz ze szkół podstawowych Old Varėna Andrius Ryliškis i Matuizai z Giżycka (Polska).

To piękne święto jest częścią projektu „Współpraca Giżycka i Varėna w promowaniu włączenia społecznego, zwalczaniu ubóstwa i dyskryminacji”, który jest realizowany przez administrację gminy powiatu Varėna wraz z kolegami z gminy miasta Giżycko. Projekt skierowany jest do placówek oświatowych, w których dzieci kształcą się w ramach programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego, mających na celu usprawnienie działalności tych placówek oświatowych.

Alvydas Verbickas, dyrektor administracji miejskiej okręgu Varėna, pogratulował młodym sportowcom festiwalu, ich wychowawcom i innym uczestnikom projektu.

2021 Wszystkie instytucje powiatu Varėna biorące udział w projekcie otrzymały nowe narzędzia: do pisania interaktywnych kostek z interaktywnymi ekranami i zestawami tabletów, interaktywne podłogi, mikrofony do rzucania, folie samoprzylepne. W Starej Varenie i Matuizie zmodernizowano wyposażenie zewnętrznych placów zabaw.

W marcu-kwietniu br. instytucje edukacyjne, korzystając z nowych narzędzi i wiedzy zdobytej w ramach projektu, twórczo i twórczo przeprowadziły działania przygotowawcze. W maju w każdym obiekcie odbyła się pełna przygód impreza społecznościowa. Celem jest powiększenie społeczności, cieszenie się z rodzicami nowo nabytych narzędzi i sprzętu oraz pokazanie wyników nowych umiejętności nabytych podczas projektu.

20 maja Uczniowie z powiatu Varėna wraz z dziećmi z Giżycka wzięli udział w olimpiadzie promującej zdrowy styl życia i aktywność fizyczną w Polsce, a tym razem przyjaciele Varėny z Polski zaprosili przyjaciół projektu na miłą uroczystość.

Udział środków projektowych przyznanych Gminie Rejonu Varėna wynosi 248.651,67 EUR, z czego wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Litewski-Polski Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA) wynosi 211.353,91 EUR. Czas trwania projektu – 29 miesięcy.

Živilė Puidokaitienė
Administracja gminna rejonu Varėna
Specjalista ds. Public Relations
Telefon. (8310) 32 021, el. zivile.puidokaitiene@varena.lt

Averill Burkee

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Przyjazny adwokat piwa. Generalny organizator. Fanatyk popkultury."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.