Posłowie litewscy, polscy i ukraińscy potępili zachowanie Rosji i Białorusi

Stanowi o tym dokument Sejmu litewskiego, Sejmu polskiego i Senatu oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy.

W dokumencie tym parlamentarzyści trzech krajów uznali, że Rosja jest krajem, który, jeśli nie wyrzeknie się agresywnych działań, będzie w pełni odpowiedzialny za ewentualną eskalację konfliktu z Ukrainą.

„[Les députés]uznać Ukrainę za ofiarę agresji, uprawnioną do obrony integralności swojego terytorium, niepodległości narodowej oraz życia, zdrowia, bezpieczeństwa i mienia obywateli wszelkimi dostępnymi środkami, w tym wojskiem” – czytamy w dokumencie.

Parlamentarzyści litewscy, polscy i ukraińscy wezwali Unię Europejską, NATO i innych sojuszników do podjęcia wszelkich możliwych środków zapobiegawczych w celu zapobieżenia dalszej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W dokumencie podkreślono również, że reżim Aleksandra Łukaszenki na Białorusi nie ma legitymacji narodowej ani międzynarodowej, a sam Łukaszenka nie ma prawa reprezentować narodu białoruskiego.

Wzywa białoruskie władze do natychmiastowego zaprzestania eskalacji sytuacji na granicy z Litwą, Polską i Łotwą, zaprzestania napływu nielegalnej migracji do sąsiednich krajów przez jej terytorium oraz przyjęcia pomocy humanitarnej.

Parlamentarzyści zaapelowali również o natychmiastowe uwolnienie i rehabilitację wszystkich więźniów politycznych bezprawnie przetrzymywanych lub skazanych przez białoruski reżim oraz o zintensyfikowanie przez społeczność międzynarodową wysiłków na rzecz skutecznego wspierania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i sił demokratycznych oraz prowadzenie jednolitej i spójnej polityki wobec Białorusi . .

Dokument proponuje „otwarcie międzynarodowego procesu przyznającego jurysdykcję powszechną do osobistego skazania Aleksandra Łukaszenki i członków jego reżimu za zbrodnie na wielką skalę przeciwko narodowi białoruskiemu”.

W poniedziałek w Warszawie odbyło się posiedzenie litewsko-polsko-ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Zgromadzenie posłów litewskiego Sejmu, polskiego Sejmu i Senatu oraz Rady Najwyższej Ukrainy jest międzyparlamentarnym organem doradczym, który omawia kwestie i projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Powstała w 2008 roku w Kijowie.

Zabronione jest publikowanie, cytowanie lub w inny sposób powielanie informacji agencji informacyjnej BNS w mediach i Internecie bez pisemnej zgody UAB BNS.

Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.