Polska odrzuca ofertę wprowadzenia 15% minimalnego podatku dochodowego w UE

Fot. Władimir Iwanowo (V)

Polska, która płaci pieniądze do Brukseli, zablokowała na tydzień unijny plan wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego w wysokości 15%. Oczekuje się, że rozwiązanie zostanie znalezione w maju, po zatwierdzeniu Narodowego Planu Inwestycyjnego Polski na rzecz Odbudowy Gospodarczej i Prężności.

Polski rząd jako jedyny odmówił zatwierdzenia unijnej dyrektywy uzasadniającej minimalny podatek dochodowy we Wspólnocie po tym, jak Szwecja i Estonia odrzuciły swoje sprzeciwy na spotkaniu ministrów finansów we wtorek w Luksemburgu. Kraje te zaakceptowały ustępstwa przewidziane na realizację planu fiskalnego.

Decyzja warszawska podważa plany prezydencji francuskiej dotyczące rozwiązania problemu opodatkowania przedsiębiorstw podczas jej prezydencji. Decyzję należy podjąć w drodze konsensusu państw członkowskich. Zatwierdzenie Varuvy spodziewane jest teraz w maju.

W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy wdrażającej globalne porozumienie w celu zapewnienia, aby duże grupy wielonarodowe były opodatkowane minimalną stawką podatku od osób prawnych w wysokości 15%. Celem jest, aby wiele firm płaciło uczciwie opłaty na całym świecie w miarę rozwoju gospodarki cyfrowej.

Weto nie pierwszy raz

Polska formalnie opiera swoją decyzję o zablokowaniu dyrektywy na wymogu, aby propozycja KE nie wiązała dwóch części całości umowy, a mianowicie minimalnego podatku dochodowego oraz prawa do pobierania części podatku dochodowego dla krajów, w których usługa lub towary zostały sprzedane.

Varuva już zagroził zawetowaniem stosowania prawa unijnego w polskim systemie prawnym. Tak właśnie zrobił Varuva, odrzucając wcześniej plan zarządzania zmianami klimatycznymi UE, którego celem jest drastyczne ograniczenie emisji CO2.

Teraz, zgodnie z unijnym zobowiązaniem, Bloomberg blokuje unijną umowę o minimalnym podatku od osób prawnych, ponieważ KE nie zatwierdziła polskiego Narodowego Planu Inwestycyjnego na rzecz naprawy gospodarczej i odporności, podważając niezależność polskiego sądownictwa od woli politycznej.

W komunikacie dodano, że oczekuje, że KE zatwierdzi w kwietniu tzw. plan reformy monetarnej, co toruje drogę do przyjęcia minimalnego planu opodatkowania przedsiębiorstw w UE w maju na kolejnym posiedzeniu ministrów finansów UE.

Jest jasne, że w październiku ubiegłego roku za pośrednictwem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i G20 ostatecznie uzgodniono, że wydane zostanie 750 milionów euro. Firmy międzynarodowe zarabiające w euro i powyżej zapłacą 15% podatku dochodowego.

Druga część umowy stanowi, że wszędzie tam, gdzie powstanie 100 największych światowych firm (o rocznych przychodach przekraczających 20 miliardów euro), część zysków trafi do jurysdykcji, w których te firmy sprzedają towary i usługi.

Wybierz firmy i tematy, które Cię interesują. źródła.