Pałac Suwerenów gościć będzie uznanych historyków sztuki: wygłosi wykłady o sztuce późnobarokowej Ukrainy

W tym miesiącu po raz ostatni w Muzeum Pałacu Królewskiego można podziwiać późnobarokowe rzeźby przywiezione z Galerii Narodowej im. Borysa Voznycka we Lwowie (Ukraina). Muzeum prezentuje także wykłady z cyklu wydarzeń tej wystawy: do Wilna przyjeżdżają badacze ukraińskiej sztuki późnego baroku, znani historycy, prof. Jan K. Ostrowski i Jerzy T. Petrus.

Wykład „Johan Georg Pinzel i XVIII wiek. Rzeźba ze Lwowa

10 maja, 18.00 Muzeum Pałac Królewski przywita Prezydenta Polskiej Akademii Nauk w Krakowie prof. Wykład Jana K. Ostrowskiego „Johann Georg Pinzel i XVIII wiek. Rzeźba ze Lwowa”.

Nauczyciel. Jan K. Ostrowski to jeden z najsłynniejszych polskich historyków sztuki i muzealników. Jego pole zainteresowań naukowo-badawczych jest bardzo szerokie. Były dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie znany jest w Polsce jako inicjator programów badawczych i restauracyjnych dla rezydencji królewskiej oraz organizator monumentalnych wystaw sztuki. W swoich badaniach profesor koncentruje się na epoce renesansu i baroku, a szczególnie ceniona jest jego praca nad rozwojem architektury i sztuki sakralnej i świeckiej w Polsce i Europie. Historyk od kilkudziesięciu lat interesuje się także dziedzictwem ukraińskim związanym z historią rodziny.

Nauczyciel. Fot. JK Ostrovsky / Muzeum Pałacowe

XVIII w. Lwowska Szkoła Rzeźby jest jednym z najcenniejszych i najbardziej oryginalnych zjawisk artystycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej początek sięga XVIII wieku. w latach pięćdziesiątych XX wieku i ostatecznie szkoła ta została utworzona wraz z pojawieniem się Johanna Georga Pinsela (1720? -1761?) w Republice.

Nauczyciel. Przedmiotem badań UK Ostrovsky’ego były rzeźby szkoły lwowskiej, tzw. ukraińskich projektantów baroku, którzy tworzyli głównie w drewnie. W swojej pracy wykorzystywali późnogotyckie tradycje warsztatowe, chociaż rzeźba w Europie w tym czasie wyróżniała się dynamiką i ekspresją, z dramatycznymi draperiami odzieży często przybierającymi formę szorstkich kryształów. Nauczyciel. JK Ostrowskiego.

Konferencja „Katedra Łacińska we Lwowie i ul. Domahalyčiai. Tradycja czczenia wizerunku Matki Miłosierdzia

Wykład innego znanego historyka sztuki, Jesusa T. Petrusa, odbędzie się 11 maja. 18:00 – Międzynarodowa wystawa „Mistycyzm rzeźby barokowej: Johann Georg Pinzel i inni w XVIII wieku. „Mistrzowie Lwowa” z cyklu wydarzeń ostatniej nocy.

A.N. Petrus jest wieloletnim zastępcą dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie i głównym kustoszem tych funduszy, jednym z najsłynniejszych historyków i historyków sztuki w Polsce. Jego prace dotyczące historycznego dziedzictwa artystycznego, historii sztuki i muzealnictwa przestrzeni kulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz częściowo Łotwy i Rosji) wyróżniają się na świecie.

Rzeźba JG Pinzel / Fot. V. Abramauskas

A.N. Petrus wykładał historię sztuki sakralnej w Centralnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Łacińskiej we Lwowie, muzealnictwo i muzealnictwo na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz jest gościnnym wykładowcą w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. .

W wykładzie omówiona zostanie św. . W ramach kultu maryjnego w sanktuariach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

ul. Domahalitiai. Wizerunek Matki Miłosierdzia / Fot. Muzeum Pałacowe

Lwowska Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wraz z sanktuariami greckokatolickim i ormiańsko-katolickim jest jedną z trzech zabytkowych katedr we Lwowie. Główne sanktuarium archidiecezji rzymskokatolickiej było centrum życia religijnego całej wspólnoty, a cudowny Najświętszy Sakrament odgrywał tam ważną rolę. Kult obrazu Matki Miłosierdzia, zwanego Matką Bożą Domahalith.

Oba wydarzenia są bezpłatne, ale konieczne rejestracja.

Po wykładach serdecznie zapraszamy słuchaczy do bezpłatnego obejrzenia międzynarodowej wystawy „Mistycyzm rzeźby barokowej: Johann Georg Pinzel i inni w XVIII wieku”. Mistrzowie Lwowa.


Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.