Królowie Litwy i Polski bez Kłajpedy: ATR nie miało wiele z dzisiejszego wybrzeża

Kłajpeda nie obchodziła książąt

Kłajpeda przybyła na Litwę w 1923r. po powstaniu przeciwko czasowo rządzącym krajem Francuzom. Wkrótce Polska przybyła do Polski, na jej terytorium i całą linię brzegową dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego. Przynajmniej w 1922 wyjechała na Kłajpedę. poważnie twierdziła, że ​​jest następczynią starego pruskiego wybrzeża.

Cieszymy się, że Kłajpeda i jej okolice w 1923r. wyjechały na Litwę. Na współczesnej Litwie Kłajpeda jako jedyne miasto portowe w naszym kraju ma szczególne znaczenie.

500-600 lat temu władcy litewscy nie dostrzegali wówczas znaczenia Mėmelis (Kłajpedy). Witold Wielki, który wraz z Polakami wygrał bitwę pod Grunwaldem z Zakonem Krzyżackim, miał okazję zająć Mėmelis z brzegiem morza i wybrzeżem, nie zrobił tego. Inni książęta mogli zrobić to samo, ale wybrzeże im się nie podobało.

Polacy to wykorzystali. Zajęli wybrzeże kontrolowane przez Zakon Krzyżacki oraz wybrzeże Zatoki Gdańskiej od Elbląga do Pucka, w tym Gdańsk.

Pierwszy książę pruski, żołnierz Zakonu Krzyżackiego Ilbrecht Hohenzolern, posiadał część wybrzeża Aistmariai, region Karaliaučius i wybrzeże Zalewu Kurońskiego z Mėmelis (Kłajpeda). A to tylko dlatego, że pierwszy książę pruski uhonorował króla polskiego.

Utworzono: 1674 Panorama miasta Kłajpedy namalowana przez Juozasa Narūnavičiusa. / Zdjęcie „En.Wikipedia.org”.

Kraj się rozwijał, a nawet rósł po upadku Rzeczpospolitej. Małemu państwu sąsiadującemu z dużymi krajami nie było łatwo. Był wasalem Rzeczpospolitej, częścią Królestwa Szwecji, manewrował, miał niepodległość aż do zniknięcia Prus z areny politycznej po I wojnie światowej.

Przypomina czasy „Rzeczpospolitej”

Monarchia federalna Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego trwała od 1569 do 1795 roku. Obejmowała obecne tereny Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także części Rosji, Łotwy, Mołdawii i Słowacji.

W czasie wojny na Ukrainie historycy analizowali, że gdyby kraj ten wygrał z Rosją, mogłaby powstać część Europy, a dokładniej zjednoczona odrębnymi traktatami w ramach starej Rzeczypospolitej. Mówimy o konfederacji Polski, Ukrainy i Litwy. To byłaby przeciwwaga dla Rosji, która po wojnie na Ukrainie osłabnie, ale nie zniknie. Uważa się, że Politechnika Białoruś może w przyszłości przystąpić do tej konfederacji, gdy pokonają ją siły demokratyczne.

Czas: w tym 1619 r. Na fragmencie mapy Rzeczypospolitej Obojga Narodów widzimy Memelisa poza Rzeczpospolitą, a dokładniej w Księstwie Pruskim. / fot. „Pl.Wikipedia.org”.

Wróćmy do czasów Rzeczpospolitej. Wpadł w ręce 1619. Mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był to okres jego rozkwitu.

Porównując daty, łatwo zauważyć, że w czasie, gdy zniknęła Rzeczpospolita, należący do Prus port w Kłajpedzie nie prosperował.

W Polsce zachowało się 109 obiektów, które przypominają czasy Rzeczpospolitej. Jednym z nich jest twierdza zbudowana u ujścia Wisły w Gdańsku. Jej wieża została zbudowana w 1482 r. Służyła jako latarnia morska prowadząca statki na morzu.W wysokiej wieży w specjalnym metalowym koszu rozpalano ogień.

Twierdza miała też służyć do walki ze Szwedami, którym zależało na dawnych ziemiach bałtyckich.

Szczególnie ważna jest Twierdza Gdańsk, która przetrwała do dziś. Jest to jedyna zachowana polska fortyfikacja morska.

Okres prosperity Kłajpedy

Historycy litewscy zwracają uwagę, że chociaż portowe miasto i region Kłajpeda zostało przyłączone do Litwy w 1923 r., należy podkreślić nie tylko jego najnowszą historię, ale także najstarszą.

Jak wyglądała Kłajpeda, gdy rządziła nią nie Rzeczpospolita, a Prusy Książęce, później państwo pruskie.

Chociaż Kłajpeda nie była miastem hanzeatyckim, funkcjonowała na zasadzie takich miast. Od XV do XVI wieku Kłajpeda była już znana w Kłajpedzie. 1535 Kłajpeda otrzymała prawo do wagi. Towary, które przez nią przechodziły, musiały być ważone i opodatkowane. 1597 Utworzenie Gildii Kupców w Kłajpedzie, Sądu Transakcyjnego.

Przeszłość: 1684 Grawerowanie portu w Kłajpedzie (Memel) z przychodzącym statkiem. / Zdjęcie „Wiki-commons.genealogy.net”.

Statki handlowe nie pojawiały się zbyt często w Kłajpedzie: w 1650 r. było ich 35, w 1676 r. – 30, 1686 – 39. Były to statki przypływające z zagranicy, ponieważ kupcy kłajpedscy ​​nie mieli swoich . Samej Kłajpedzie pozwolono budować statki pełnomorskie dopiero w 1680 r. Pierwszy statek zakupiono w 1712 r.

Odrodzenie portu w Kłajpedzie rozpoczęło się około XVIII wieku. pomiędzy. 1759 W Kłajpedzie wybudowano pierwszy wiatrak, co zapoczątkowało erę drewna. 1740 w Kłajpedzie skłoniło się 40 statków, aw 1768 było ich już 363. aż 175 przewoziło drewno – belki, deski, belki.

Jest pamiętny w 1788 roku, kiedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedziła Karaliaučiai (802 statki). Boom w handlu i wzrost liczby statków pozwoliły Kłajpedzie budować nowe domy i kupować statki. 1781 Żeglarze z Kłajpedy mieli

19 żaglówek. Spośród nich sam kupiec Johan Simpson ma 8 lat. Jego flota szybko się rozrosła. 1801 Aż statki J. Simpsona zostały już zarejestrowane w Kłajpedzie.

W tym samym czasie rozbudowuje się port na rzece Dangė i cieśninie. 1796 mógł pomieścić 300 statków. Wraz ze wzrostem ilości drewna rozwijała się również działalność stoczniowa na rzece Dangė. 1839 W Kłajpedzie działały już 4 stocznie.

Porównując daty, łatwo zauważyć, że w czasie, gdy zniknęła Rzeczpospolita, należący do Prus port w Kłajpedzie nie prosperował.


Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu 2022 współfinansowanego przez Gminę Kłajpeda. projekt kulturalno-artystyczny „100. rocznica przyłączenia Kłajpedy do Litwy – Otwórz morską bramę na świat”, poświęcony 100. rocznicy przyłączenia regionu Kłajpedy do Litwy.


Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.