D.Nausėdienė omówiła pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych z żoną Prezydenta RP

Jak poinformowała prezydencja, w środę na zdalnym spotkaniu małżonkowie szefów państw wymienili informacje o swoich inicjatywach, ich koordynacji, pomocy udzielanej przez Litwę i Polskę oraz dostępie do medycyny, edukacji i kultury dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Żona prezydenta, Gitan Nauseda, podziękowała Cornhauserowi-Dudzie za jego „niestrudzoną pracę” i pracę Polski w godzeniu największego napływu ukraińskich uchodźców wojennych, którzy niosą pomoc humanitarną do kraju.

D.Nausėdienė pochwaliła jedność i determinację narodu litewskiego w obliczu wojny na Ukrainie, obfitość inicjatyw obywatelskich i osobistych, różnorodność wsparcia i skuteczność różnych organizacji i fundacji humanitarnych, które pomagają różnym grupom docelowym na Ukrainie oraz Litwa.

Podczas spotkania D. Nausėdienė opowiedziała Pierwszej Damie RP o tym, jak litewski sektor publiczny, pozarządowy i prywatny intensywnie współpracują, aby zapewnić wszelką niezbędną pomoc uchodźcom wojennym.

Według niej, ukraińskie dzieci są przyjmowane do wszystkich litewskich szkół, przeznaczane są dodatkowe środki na potrzeby edukacji uchodźców, podejmowane są środki ostrożności, aby nie przerywać edukacji dzieci w każdym wieku, a młodzi ludzie mogą kontynuować naukę na Litwie.

Pierwsze panie mówiły także o trudnościach w przyjmowaniu większych niż przewidywano przepływów wojennych uchodźców w szpitalach, sierocińcach, opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz logistycznych wyzwaniach związanych z niesieniem pomocy humanitarnej dla kraju.

Zgodzili się, że ważne jest udzielanie ukierunkowanej pomocy i kontynuacja ścisłej współpracy na rzecz pomocy dotkniętym wojną Ukraińcom.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że 4 miliony ludzi opuściło już Ukrainę w wyniku wojny wywołanej przez Rosję. ludzi, większość z nich wyjechała do Polski. Według danych Departamentu Statystyki ponad 37 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, nieco mniej niż połowa z nich to nieletni.

Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.